Opleiding holistisch kindercoach

+ 12 jaar ervaring

+ 680 deelnemers gingen je voor

Word holistisch kindercoach en help kinderen thuiskomen bij zichzelf

 • Zoek je naar meer diepgang en bewustzijn in je persoonlijke groei?
 • Voel je dat het moment is aangebroken om te luisteren naar je intuïtie en je innerlijke kompas te volgen?
 • Overweeg je om je eigen praktijk te beginnen of holistische technieken te integreren in je werk?

  Dan is opleiding holistisch kindercoach opleiding een goede match voor jou.
  Gedurende deze opleiding leer je hoe je op een holistische wijze kinderen kunt helpen en begeleiden.
  Bij Bickers ontvang je onderwijs van ervaren trainers binnen een betrouwbaar instituut.

Els de Roos
Els de Roos
Leerkracht basisonderwijs
Lees verder
Zoveel geleerd! En een fantastische begeleiding door liefdevolle docenten.

Erkenning van de opleiding door:

Voor wie is de opleiding Holistisch Kindercoach?

De opleiding voor Holistische Kindercoaching bij Bickers is precies wat je zoekt als je holistische ideeën wilt combineren met je persoonlijke leven of werk.

Of je nu veel weet over je vak, therapeut, coach bent, of gewoon de opleiding wilt doen voor je eigen groei; de opleiding holistisch kindercoach geeft je inzichten en tools om in volledige harmonie te leven met je wezenlijke innerlijk.

Van de deelnemers kiest 40% voor deze opleiding om persoonlijk te groeien, terwijl 30% een eigen praktijk begint en nog eens 30% de holistische principes toepast in hun vakgebied.

Diana van der Steen
Diana van der Steen
Holistisch therapeut
Lees verder
'Als therapeut heb ik nu zoveel meer zekerheid om ouders en kinderen te begeleiden. De opleiding is heel interessant en biedt veel diepgang'.

Holisme: zoals het bedoeld is

Wat betekent holisme en hoe helpt het kinderen?
Holisme betekent dat alles met elkaar verbonden is.

Je gevoelens zijn bijvoorbeeld niet apart van je gedachten, en je lichaam hoort bij je innerlijke zelf. Als iets niet goed voelt op één gebied, kan dat ook invloed hebben op andere gebieden. In de opleiding holistisch kindercoach kijken we naar de hele persoon. We proberen te begrijpen waarom er problemen zijn, in plaats van alleen maar de problemen zelf te behandelen. Dit helpt om balans te vinden en weer positieve energie te krijgen.

Een holistisch kindercoach die deze opleiding heeft gevolgd, kijkt ook naar alle aspecten van het kind: wat er nu gebeurt, wat er in het verleden is gebeurd en zelfs wat er in de familiegeschiedenis speelt. Dit helpt om diepere inzichten te krijgen en te genezen. Wat je leert, kun je niet alleen gebruiken om anderen te helpen, maar het is ook goed voor je eigen groei.

Na het afronden van de Holistisch Kindercoach opleiding, kan je :

✅ Gebruik maken van je natuurlijke intuïtie en de aangeleerde vaardigheden

✅ De grondoorzaak van problemen, hindernissen en belemmeringen op een holistische manier aanpakken.

✅ Thema’s en systemen opstellen, inzetten van interventies als EFT, focusing en op een natuurlijke dynamische manier een professioneel coach gesprek voeren

✅ Kinderen op een respectvolle en succesvolle manier begeleiden tijdens hun proces van verandering naar meer zelfvertrouwen, zelfexpressie, en helpen om oplossingsgericht te denken en effectieve strategieën te ontwikkelen om met uitdagingen om te gaan.

✅ Een eigen praktijk starten

Samengevat: je hebt de capaciteit om kinderen op een verantwoorde manier te assisteren bij hun ontwikkeling naar een bewust en vreugdevol leven. Dit is toepasbaar in je eigen praktijk of binnen je bestaande baan.

Hoe kan een holistisch kindercoach helpen?

De thema’s waarmee kinderen kunnen worstelen:

 1. Angst en stress: Kinderen kunnen worstelen met angst voor verschillende situaties, zoals school, sociale interacties, of specifieke gebeurtenissen. Een holistisch kindercoach kan methodieken aanbieden als de schaalwandeling, focusing en energetische ontspanningsoefeningen aanbieden.

 2.  Zelfvertrouwen en zelfbeeld: Sommige kinderen hebben moeite met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Een holistisch kindercoach kan via een visualiserend gesprek de zelfacceptatie en zelfliefde  versterken.

 3. Sociale vaardigheden
  Het kan zijn dat kinderen moeite hebben met sociale interacties, vriendschappen sluiten, of omgaan met pestgedrag. Een holistisch kindercoach kan sociale vaardigheden aanleren en het kind helpen bij het begrijpen van emoties en communicatie.

 4. Verlies en rouw
   Kinderen kunnen worstelen met het verlies van een dierbare, een scheiding, en ook het verlies van een huisdier kan een enorme impact hebben op het leven van een kind.
  Een holistisch kindercoach kan ondersteuning bieden bij het verwerken van emoties en het omgaan met verlies. Veelal door zingevende gespreksvoering en het onder jouw begeleiding laten tekenen van de emoties.

 5. Concentratieproblemen
  Kinderen met concentratieproblemen kunnen baat hebben bij holistische benaderingen, zoals  focusing-oefeningen om de concentratie te verbeteren. 

 6. Leerproblemen: Kinderen die moeite hebben met leren, zoals dyslexie of dyscalculie, kunnen profiteren van holistische methoden die de leermogelijkheden van het kind ondersteunen en stimuleren.

 7. Gezinsproblemen: Gezinsproblemen, zoals echtscheiding, conflicten, of veranderingen in de gezinssamenstelling, kunnen een impact hebben op kinderen. Een holistisch kindercoach kan helpen bij het begrijpen en verwerken van deze veranderingen door systeemopstellingen.

Een holistisch kindercoach integreert vaak verschillende benaderingen, waaronder emotionele, mentale, fysieke en spirituele aspecten, om het kind op een holistische manier te ondersteunen en in balans te brengen.

Wat leer je?

Energieën
Samen leer je in de groep op energetisch niveau contact maken.
Dit loopt als een rode draad door de opleiding. Je leert voelen wat van jou is en wat je bij de ander mag laten. Je gevoel van intuïtie wordt hierdoor nog sterker.

Essentie gericht
Terugkeren naar je ware zelf door het loslaten van gewoontes en opvattingen, en herontdekken hoe te leven vanuit je kern.

Methodieken en technieken
Gedurende de opleiding vul je je eigen ’toolbox’ met de methodieken, interventies waar je al na een paar lessen mee aan de slag kunt.

Holistische benadering

Wat betekent holistisch? Vaak wordt het als zweverig afgedaan, wat het niet is.
Holistisch betekent simpelweg naar het geheel kijken. In het holisme gaat het om het totaalbeeld van een persoon, niet enkel om de klacht. 
Alles is met elkaar verbonden: lichaam en geest, de omgeving, emoties, gedachten en subtielere dimensies die een mens omringen, zoals de ziel.

Focusing en felt sense is een zelfhulpmethode voor kinderen en volwassenen. Het is een lichaamsgericht proces van jezelf gewaarworden en van innerlijke groei. In feite ga je gewoon na hoe je je voelt en dan knoop je een gesprek aan met je gevoelens/emoties waarin jijzelf vooral de rol van luisteraar vervult.

Naast focussen is er een lichamelijke gewaarwording. Dit heet felt sense. Luister naar dat gevoel en geef het de kans om iets tegen je te zeggen.

Als je naar je lijf luistert, leidt dit tot inzicht, lichamelijke ontspanning en positieve veranderingen in je leven.

Je begeleidt deze interventie met kinderen vanaf 6 jaar. Thema’s die spelen bij het kind: echtscheiding van de ouders, verdriet, boosheid, faalangst, buikpijn, slapeloosheid, moeilijk meekomen op school.

 

De werking van EFT is vergelijkbaar met EMDR

EFT of de Tapping methode is een effectieve methode om beperkende emoties te neutraliseren. Met EFT richt je je bewust op een emotie, terwijl je tegelijkertijd met je vingertoppen op de acupressuurpunten van lichaamsmeridianen klopt.

Emoties die je in je lichaam kunt voelen, zijn in feite verstoringen in de lichaamsenergie. Ze zijn veelal ontstaan vanuit een niet goed verwerkte ervaring. Ervaringen als pijn, trauma, angsten worden ergens ‘geparkeerd’ in ons lichaam en worden vervolgens getriggerd door iets wat we zintuigelijk waarnemen: iets wat we zien, iets wat we horen, of ruiken.

Met name de niet goed verwerkte ervaringen roepen gevoelens in het lichaam op, die aan een overtuiging of gedachte gekoppeld zijn. Op deze manier kan een gedachte een hiermee geassocieerd gevoel in het lichaam opwekken en andersom kan een gevoel in het lichaam een hiermee geassocieerde gedachte activeren.

Door de verstoringen in het lichamelijk energiesysteem kun je letterlijk een blokkade voelen (bijvoorbeeld in de keel of op de borst) door een geactiveerde, nog niet verwerkte emotie zoals angst of verdriet.

Toepassing EFT

EFT kun je toepassen bij allerlei klachten met als oorzaak: onverwerkte emoties. Vaak zijn dit pijnlijke herinneringen.

Ook is het zeer geschikt om angsten en fobieën (denk aan claustrofobie, smetvrees, hoogtevrees, faalangst, etc.) en verslavingen (rookverslaving, anorexia en boulimie, alcohol, tics) te behandelen.

 

Oplossingsgerichte werkvormen, ook bekend als oplossingsgericht werken of solution-focused werken, zijn benaderingen en technieken die zich richten op het identificeren van oplossingen voor problemen en het bevorderen van positieve veranderingen in kinderen, jongeren en volwassenen groepen of organisaties. Deze benadering wordt vaak gebruikt in de psychologie, coaching en counseling.

Het richt zich op op het identificeren van wat werkt en het helpen van kinderen en jongeren bij het bereiken van hun gewenste toekomstige resultaten door middel van positieve, doelgerichte benaderingen. Het is een krachtig instrument om kinderen te helpen bij het overwinnen van obstakels en het laten ontdekken van hun vaardigheden.

 

 • Is er beweging, wordt er geëxperimenteerd,  gespeeld en gedurfd?
 • Is er echt contact tussen jou en het kind of de ouders?
 • Beweeg je je gemakkelijk in het proces? Beweeg je mee?
 • Neem je ruimte in en laat je jouw client ook ruimte innemen?
 • Sta je open voor jezelf kwetsbaar opstellen?

Dynamisch coachen is waarnemen, al je zintuigen gebruiken en je intuïtie. Registreer welke signalen over en weer uitgezonden worden en anticipeer en reageer daarop.
Benoem en wissel uit wat je ziet, voelt en denkt.

 

 

Ieder mens is verbonden met ieder familielid uit het gezin van herkomst.
Een kind mag voelen dat het vanzelfsprekend deel uit maakt van de familie. Dat komt voort uit een van de levensbehoeften, veiligheid en bescherming. Dit gevoel van deel uitmaken van een systeem zit diep verankerd in de ziel.
Wanneer er in de familie iets zwaars en erg ervaren wordt komt het via de ouders bij de kinderen terecht.
De ouders hebben het weer van hun ouders ontvangen. Dat heet een onbewust weten.

Holistisch
Vanuit de holistische benadering wordt de mens en zijn persoonlijke problemen en ziektes bekeken als een geheel. Bij een systemische benadering gaat het nog een stapje verder. Als gehele mens vormen we ook een deel van tal van systemen, zoals groepen, werksituaties, organisaties, clubs, land en in het bijzonder van onze familie. Binnen elk van deze systemen spelen wij een rol, gedragen wij ons op onze manier zodat we erbij horen. Erbij horen is voor de mens een van de primaire levensbehoeften.

Familieopstelling
Misschien heb je wel gehoord van het fenomeen familieopstellingen. Dat is een vorm van psychotherapie die in Europa geïntroduceerd werd door Bert Hellinger. 

Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te erkennen en zo mogelijk weg te nemen.
Wij gaan in onze opleiding niet zo ver dat we een opstelling gaan doen, maar we hanteren wel de systemische benadering. Oftewel we kijken graag naar het hele systeem waar een kind of ouder deel van uitmaakt. Om dat meer inzichtelijk te krijgen, maken we gebruik van poppetjes, symbolen of imaginaties (sociaal panorama).

Oefeningen die je op jezelf kunt toepassen maar ook aan kinderen kunt leren. Denk aan oefeningen voor het afschermen van bepaalde energieën, oefeningen waarmee het kind zichzelf kan kalmeren, energie geven aan bepaalde chakra’s…

 
 
 

Ook leer je je eigen praktijk opzetten. Waarin je ook na de opleiding begeleiding krijgt.

Wat leer je nog meer?

✻ Grondhouding van een holistisch kindercoach
✻ Jouw innerlijk kind
✻ Ethiek
✻ Beschermen van eigen energieën en omgaan met energieën van anderen
✻ Met welke hulpvragen krijg je te maken
✻ Het kind in de volwassene
✻  De kracht van de plek in het familiesysteem
✻ Jouw hechting als kind
✻ Het opzetten van een coach sessie
✻ Hoe krijg je ouders makkelijk mee
✻ Omgaan met jouw hoog sensitiviteit

Praktische informatie

Tarief

Je investering voor de opleiding tot holistisch kindercoach bedraagt € 1.995 (btw vrij). Je mag ook in 6 termijnen van € 340  betalen of 10 termijnen van € 205.

De inschrijving voor de opleiding geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier tot het maximum aantal deelnemers (10 personen) is bereikt.

Hiervoor krijg je:

 • Een erkende opleiding met deskundige begeleiding 
 • Kleine groepen (maximaal 10 personen) waarin je gelijkgestemden ontmoet
 • Elke lesdag krijg je thee, koffie, fruit en snacks 
 • 2 gekwalificeerde docenten voor de groep zodat je onze onverdeelde aandacht krijgt
 • Een handzaam lesboek met handige checklisten
 • Een liefdevolle, professionele en warme (leer) omgeving
 • Persoonlijke feedback en begeleiding

Meld je hier aan voor de opleiding holistisch kindercoach

Toelating, lesdata en duur opleiding

MBO-4 of gelijkwaardig. We verwachten dat je een HBO werk- en denkniveau hebt. Samen zijn we 6 maanden onderweg en we gaan uit van ongeveer 8 uur zelfstudie per week, inclusief de praktijkopdracht, exclusief de lesdagen. Deze zelfstudie omvat ook het actief oefenen van de methodieken.

Start en lesdagen
Twee keer per jaar starten er meerdere groepen met de opleiding Holistisch Kindercoach. We bieden de opleiding 3 dagen per week aan, wekelijks, ook op zaterdagen. Je kunt kiezen uit een van de 4 groepen.

De lesdagen zijn van 10.00 – 15.30 uur. Bij inschrijven kies je welke dag je de opleiding wilt volgen. Mocht je een dag niet kunnen op de door jou uitgekozen lesdag, kan je deze altijd inhalen op een andere lesdag3


Inschrijvingen voor het voorjaar 2024 zijn gesloten:  *VOLGEBOEKT*.

Lesdagen najaar 2024. Er zijn 3 startmomenten waaruit je kunt kiezen

Donderdagen start op 5 september

5  september, 19 september, 3 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari

Vrijdagen start op 6 september

6 september, 20 september, 4 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari

Zaterdagen start op 7 september

7 september, 21 september, 5 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari

De leslocatie

We geven de opleidingen en trainingen in in Ulvenhout (Breda) aan de Dorpstraat 88. 
 Het is een heerlijke knusse  trainingsruimte en biedt wandelgelegenheid in de (lunch) pauze.
De locatie bevindt zich een aantal minuten van de snelweg. Je kunt voor de deur gratis parkeren.

De trainers

Fien Nelissen

Ik ben Fien, eigenaar en oprichter van Bickers Opleidingen en Trainingen.

Moeder van 4 💚💫
Trainer, ondernemer, energetisch therapeut, natuurgeneeskundige en hypnotherapeut.  Voorloper op het gebied van holistisch kindercoaching. Door de jaren heen heb ik voortdurend opleidingen en programma’s gevolgd over alle aspecten gerelateerd aan mens en organisaties.

Ik geniet van samenwerken met enthousiaste mensen die een innerlijke vonk bezitten, een verlangen hebben om te groeien en een andere benadering te kiezen dan de gangbare.

Met de oprichting van Bickers Opleidingen had ik een hele duidelijke visie voor me. Mensen opleiden tot holistisch kindercoach, die kinderen een warm hart toedragen.

Kim van den Dobbelsteen

Ik ben Kim, energetisch coach en holistisch kindercoach, trainer, dierencommunicator en cranio sacraal therapeute.

Ik ben trainer geworden omdat er nog zoveel kinderen het verdienen om gezien en gehoord te worden. Het is fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan de band tussen ouders en kind en te mogen ondersteunen bij de situaties waarin kinderen vastlopen.

Marjolein van der Linden

Ik ben Marjolein en heb verschillende rollen zoals o.a. moeder, holistisch kindercoach, onderwijsassistent, prikkelstorm coach en leerkracht.
 
Ik vind het erg belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen.
 
Door als trainer nog meer mensen met een spirituele inslag te bereiken, hoop ik dat op deze manier nóg meer kinderen geholpen worden als het (even) niet zo lekker gaat.
Petra Bagerman
Petra Bagerman
Holistisch Coach
Lees verder
Ik stotter al heel mijn leven. Plotselinge oude gevoelens van vroeger kwamen omhoog waarvan ik niet eens meer wist dat deze bestonden. Fien heeft mij en de anderen in de groep gerespecteerd wie we zijn. Haar liefde, rust en coaching skills waren voor mij erg geruststellend en leerzaam. Daardoor is er een transformatie ontstaan. Na een aantal maanden kon ik zonder stotteren een coachgesprek voeren!
Januari 2023. De 10 deelnemers van de zaterdaggroep hebben onlangs met vlag en wimpel hun officiële diploma holistisch kindercoach behaald!
Jeanine Aerssens
Jeanine Aerssens
Confetti Coaching
Lees verder
'Ik voelde me meteen thuis in de opleiding. Er is rust en ruimte en ook een prettige dynamiek. Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen door de trainingen. Ik heb zoveel handvatten ontvangen die ik kan toepassen op het begeleiden van kinderen en ouders.

Contactinformatie

Dorpstraat 88, 4851 CN Ulvenhout
www.bickersopleidingen.nl
contact@bickersopleidingen.nl
Tel. 06 28 67 61 53
KvK 51379309

 

Volg ons op social media