Opleiding holistisch kindercoach

“Ontdek de kracht van heelheid voor kinderen: Leer hoe je op alle niveaus van hun leven kunt helpen met een holistische aanpak van coaching.”

+ 12 jaar ervaring

+ 700 deelnemers gingen je voor

Word holistisch kindercoach

Herken je jezelf hierin?

Opleiding holistisch kindercoach

Je hebt deze opleiding gevonden: holistisch kindercoach. Een beroep dat bij je past, omdat je het fijn vindt met  kinderen te werken, en je een andere kijk hebt op de ‘gedragsproblematieken’ van kinderen. Holistisch kindercoach is een heel specifiek beroep waar veel behoefte aan is. 

Veel kinderen worden ‘gelabeld’ met ADHD, ADD, faalangst, depressie.

Vanuit onze visie worstelen ze met het aanpassen aan de volwassen wereld. Door de hoeveelheid prikkels waaraan ze blootgesteld worden, is het gevolg vaak boosheid en verdriet.
Zelfvertrouwen is ver te zoeken en de problemen stapelen zich op. We kunnen hen helpen………..

Zou je hun belevingswereld beter willen begrijpen?
En in plaats van ellenlange gesprekken met het kind en de ouders, invoelen wat ze écht nodig hebben en ze op een passende manier mogen begeleiden.

Bickers is de voorloper op het gebied van holistisch kindercoaching

Bickers opleiding tot holistisch kindercoach is anders dan reguliere kindercoach opleidingen.

Je leert kijken en voelen áchter het probleem van het kind en het gezin. 
Je past jouw intuïtie toe in het contact met ouders en kinderen.

De opleiding heeft een holistische visie: lichaam, geest, emotie, ziel én omgeving zijn met elkaar verbonden.
Tijdens de opleiding wordt je gevoel, intuïtie en spiritualiteit verder ontwikkeld.

Tijdens deze opleiding leer je samen met gelijkgestemden in korte tijd de methodieken die je al na een aantal dagen kunt toepassen in je werk (of privé leven).

‘Onze opleiding tot holistisch kindercoach geeft jou de juiste inzichten en tools om dit te bereiken’.Reviews

Erkenning van de opleiding

Wie volgt de opleiding?

In onze groepen hebben we de afgelopen jaren deelnemers mogen ontvangen die:

 • een praktijk starten naast hun baan (soms tijdens de opleiding)
 • de opleiding gevolgd hebben voor hun eigen ontwikkeling
 • graag met groepen kinderen of tieners werken
 • nog nooit met kinderen hebben gewerkt maar wel een missie hebben om positieve impact te creëren in het leven van kinderen.

  De deelnemers zijn veelal leerkrachten, logopedisten, thuisblijf-mama’s, medewerkers van kinderdagverblijven, mensen die een hele andere kant op willen met hun carrière, pedagogisch medewerkers.

Wat leer je?

Kinderpsychologie en de werking van het brein
Kinderen hebben zo hun eigen raadsels. Heb je je ooit afgevraagd waarom ze soms zo moeilijk doen met eten of aankleden? Of waarom ze uit het niets boos kunnen worden? En ze zich plotseling afzonderen en alleen willen zijn op hun kamer?

De lessen kinderpsychologie geeft je hierin meer inzicht.

Je leert en begrijpt wat er in het hoofd van kinderen omgaat. Waarom doen kinderen zoals ze doen? Hoe verandert hun wereld naarmate ze ouder worden? Welke uitdagingen komen ze tegen vanaf hun geboorte tot volwassenheid? Na het volgen van de lessen zul je deze vragen kunnen beantwoorden.

Je leert de ontwikkeling van een kind kennen

Je leert over de ontwikkeling van het kind in fasen van telkens ongeveer zeven jaar, gestoeld op de zienswijze van de antroposoof Rudolf Steiner.
Elke fase heeft een eigen karakter, met duidelijke veranderingen op lichamelijk en psychisch gebied: het groeiproces verloopt in perioden. Tijdens de opleiding leer je vooral te kijken naar de verhouding van het kind tot de wereld om hem heen.

De kennis, tips en aanwijzingen die je leert tijdens de lessen kinderpsychologie helpen je beter om te gaan met opgroeiende kinderen, als coach, therapeut én als ouders.

Energieën
Samen leer je in de groep op energetisch niveau contact maken.
Dit loopt als een rode draad door de opleiding. Je leert voelen wat van jou is en wat je bij de ander mag laten. Je gevoel van intuïtie wordt hierdoor nog sterker.

Essentie gericht
Terugkeren naar je ware zelf door het loslaten van gewoontes en opvattingen, en herontdekken hoe te leven vanuit je kern.

Methodieken en technieken
Gedurende de opleiding vul je je eigen ’toolbox’ met de methodieken, interventies en vaardigheden die bij jou passen.

Holistische benadering
Wat betekent holistisch? Vaak wordt het als zweverig afgedaan, wat het niet is.
Holistisch betekent simpelweg naar het geheel kijken. In het holisme gaat het om het totaalbeeld van een persoon, niet enkel om de klacht. 
Alles is met elkaar verbonden: lichaam en geest, de omgeving, emoties, gedachten en subtielere dimensies die een mens omringen, zoals de ziel.

Focusing en felt sense is een zelfhulpmethode voor kinderen en volwassenen. Het is een lichaamsgericht proces van jezelf gewaarworden en van innerlijke groei. In feite ga je gewoon na hoe je je voelt en dan knoop je een gesprek aan met je gevoelens/emoties waarin jijzelf vooral de rol van luisteraar vervult.

Naast focussen is er een lichamelijke gewaarwording. Dit heet felt sense. Luister naar dat gevoel en geef het de kans om iets tegen je te zeggen.

Als je naar je lijf luistert, leidt dit tot inzicht, lichamelijke ontspanning en positieve veranderingen in je leven.

Je begeleidt deze interventie met kinderen vanaf 6 jaar. Thema’s die spelen bij het kind: echtscheiding van de ouders, verdriet, boosheid, faalangst, buikpijn, slapeloosheid, moeilijk meekomen op school.

 

De werking van EFT is vergelijkbaar met EMDR

EFT of de Tapping methode is een effectieve methode om beperkende emoties te neutraliseren. Met EFT richt je je bewust op een emotie, terwijl je tegelijkertijd met je vingertoppen op de acupressuurpunten van lichaamsmeridianen klopt.

Emoties die je in je lichaam kunt voelen, zijn in feite verstoringen in de lichaamsenergie. Ze zijn veelal ontstaan vanuit een niet goed verwerkte ervaring. Ervaringen als pijn, trauma, angsten worden ergens ‘geparkeerd’ in ons lichaam en worden vervolgens getriggerd door iets wat we zintuigelijk waarnemen: iets wat we zien, iets wat we horen, of ruiken.

Met name de niet goed verwerkte ervaringen roepen gevoelens in het lichaam op, die aan een overtuiging of gedachte gekoppeld zijn. Op deze manier kan een gedachte een hiermee geassocieerd gevoel in het lichaam opwekken en andersom kan een gevoel in het lichaam een hiermee geassocieerde gedachte activeren.

Door de verstoringen in het lichamelijk energiesysteem kun je letterlijk een blokkade voelen (bijvoorbeeld in de keel of op de borst) door een geactiveerde, nog niet verwerkte emotie zoals angst of verdriet.

Toepassing EFT

EFT kun je toepassen bij allerlei klachten met als oorzaak: onverwerkte emoties. Vaak zijn dit pijnlijke herinneringen.

Ook is het zeer geschikt om angsten en fobieën (denk aan claustrofobie, smetvrees, hoogtevrees, faalangst, etc.) en verslavingen (rookverslaving, anorexia en boulimie, alcohol, tics) te behandelen.

 

Oplossingsgerichte werkvormen, ook bekend als oplossingsgericht werken of solution-focused werken, zijn benaderingen en technieken die zich richten op het identificeren van oplossingen voor problemen en het bevorderen van positieve veranderingen in kinderen, jongeren en volwassenen groepen of organisaties. Deze benadering wordt vaak gebruikt in de psychologie, coaching en counseling.

Het richt zich op op het identificeren van wat werkt en het helpen van kinderen en jongeren bij het bereiken van hun gewenste toekomstige resultaten door middel van positieve, doelgerichte benaderingen. Het is een krachtig instrument om kinderen te helpen bij het overwinnen van obstakels en het laten ontdekken van hun vaardigheden.

 

 • Is er beweging, wordt er geëxperimenteerd,  gespeeld en gedurfd?
 • Is er echt contact tussen jou en het kind of de ouders?
 • Beweeg je je gemakkelijk in het proces? Beweeg je mee?
 • Neem je ruimte in en laat je jouw client ook ruimte innemen?
 • Sta je open voor jezelf kwetsbaar opstellen?

Dynamisch coachen is waarnemen, al je zintuigen gebruiken en je intuïtie. Registreer welke signalen over en weer uitgezonden worden en anticipeer en reageer daarop.
Benoem en wissel uit wat je ziet, voelt en denkt.

 

Acupressuur

Vanuit de oude Chinese gezondheidsleer zijn de meridianen ontdekt.

Prana of Qi (is levensenergie) die door je lichaam stroomt om zo je organen van energie te voorzien.
Deze energie wordt getransporteerd via energiebanen (meridianen, zie het als leidingen).

Er lopen 12 meridianen of energiebanen door ons lichaam.

De meridianen hebben de namen gekregen van een orgaan en worden daaraan gekoppeld. Maar ze staan elk ook in verband met: het gebit, een emotie, een basisbehoefte (zoals veiligheid) het bewegingsapparaat.
Op deze meridianen liggen acupressuur punten  (361 punten) die op hun beurt weer een connectie hebben met onze organen, bloed, botten en zenuwstelsel. Acupressuur werkt voor zowel pijnklachten als geestelijke klachten. Je kunt de punten bij je cliënt masseren maar ze kunnen ook goed als zelf-hulpmethode dienen.

De acupressuur methode gebruik je als holistisch kindercoach bij o.a. slecht slapen, buikpijn, vermoeidheid, angst.

Hypnotisch taalgebruik betekent het aanwenden van bepaalde technieken en patronen, zoals:

Gebruik van suggestieve taal: Het gebruik van woorden en zinnen die de verbeelding prikkelen en suggesties impliceren, zoals “stel je voor dat…” of “misschien merk je op dat…”.

Herhaling: Herhaling van bepaalde woorden, zinnen of ideeën kan de boodschap versterken en de focus van de luisteraar vergroten.

Gebruik van metaforen: Het gebruik van metaforen kan complexe concepten op een eenvoudige en toegankelijke manier overbrengen, waardoor de luisteraar zich gemakkelijker kan identificeren en begrijpen.

Gebruik van positieve taal: Het gebruik van positieve taal en framing kan de stemming van de luisteraar beïnvloeden en hen aanmoedigen om open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven.

Het stellen van leidende vragen: Door het stellen van leidende vragen kun je de aandacht van de luisteraar sturen en hen begeleiden naar de gewenste gedachten of conclusies.
Hypnotisch taalgebruik is geen interventie op zichzelf, maar pas je toe in de gespreksvoering met kinderen.

In de opleiding tot holistisch kindercoach leer je de basisbeginselen van het toepassen van mindfulness met kinderen.

Mindfulness kan kinderen kan helpen om:
– Hun vaardigheden te verbeteren
– Te kalmeren als ze overstuur zijn
– Klachten te verminderen als ADHD en ADD
– Betere beslissingen te nemen
– Emoties te reguleren
– Hun cognitieve focus te verbeteren

Wat leer je nog meer?

Bickers Opleidingen

Wij begeleiden jou in het opzetten van je eigen praktijk.

De docenten

Fien Nelissen

Ik ben Fien, eigenaar en oprichter van Bickers Opleidingen en Trainingen.

Moeder van 4  💚 💫
Trainer, ondernemer, kindercoach,  natuurgeneeskundige en hypnotherapeut. 

Voorloper op het gebied van holistisch kindercoaching.

Ik ben gezegend met een flinke dosis nieuwsgierigheid en verwondering voor het leven en voor wat zich afspeelt tussen hemel en aarde. 

Door de jaren heen heb ik voortdurend opleidingen, educatieve programma’s en lessen gevolgd over alle aspecten gerelateerd aan mens en organisaties.

Xanne Demes

Ik ben Xanne, moeder van een dochter, leerkracht in het basisonderwijs en holistisch kindercoach.
Ik word blij van tijd doorbrengen met mijn gezin, op vakantie gaan, wandelen in de natuur en anderen helpen het beste in zichzelf naar boven te halen.

Ik omschrijf mezelf als een behulpzaam, vriendelijk, open en positief persoon.

Ik krijg energie van het bijdragen aan iemand’s ontwikkelingspad op een uitdagende maar veilige en warme manier. Vandaar dat ik vol enthousiasme volwassenen help op te leiden om zo nog meer kinderen te kunnen helpen daar waar ze in vast lopen.

Kim van den Dobbelsteen

Ik ben Kim, energetisch coach en holistisch kindercoach, trainer, dierencommunicator en cranio sacraal therapeute.

Ik ben trainer geworden omdat er nog zoveel kinderen het verdienen om gezien en gehoord te worden. Het is fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan de band tussen ouders en kind en te mogen ondersteunen bij de situaties waarin kinderen vastlopen.

Tarief

Vroegboekkorting 
Schrijf je je in vóór 15 juni 2024 dan ontvang je van ons een vroegboekkorting van maar liefst 300 euro. 
Het tarief voor de opleiding tot holistisch kindercoach bedraagt dan niet € 2295 maar 1995 euro. Je mag ook in 6 of 8 termijnen betalen.

Hiervoor krijg je:

 • Een erkende opleiding met deskundige begeleiding van ervaren trainers
 • Een handzaam lesboek met handige checklijsten
 • Toegang tot de online leeromgeving 
 • Persoonlijke feedback en begeleiding
 • Elke lesdag onbeperkt koffie, thee, sapjes, snacks
 • 11 boeiende opleidingsdagen
 • Een erkend (KTNO) diploma na afronding van de opleiding
Bickers opleidingen

 

In januari 2024 hebben deze lieve deelnemers van de zaterdaggroep met vlag en wimpel hun officiële diploma holistisch kindercoach behaald! De wereld is weer een stukje mooier💚

Meld je hier aan voor de opleiding holistisch kindercoach

Toelating, lesdata en duur opleiding


We verwachten dat je een HBO werk- en denkniveau hebt. Een MBO-4 vooropleiding of gelijkwaardig is gewenst. Samen zijn we 6 maanden onderweg en we gaan uit van ongeveer 3 uur zelfstudie per week, exclusief de praktijkopdracht en lesdagen. 

Start en lesdagen
Twee keer per jaar starten er meerdere groepen met de opleiding holistisch kindercoach. We bieden de opleiding 3 dagen per week aan, ook op zaterdagen. 
De opleiding beslaat 11 lesdagen.

De lesdagen zijn van 10.00 – 15.00 uur. Bij inschrijven kies je welke dag je de opleiding wilt volgen. Mocht je een dag niet kunnen op de door jou uitgekozen lesdag, kan je deze altijd inhalen op een andere lesdag.

Dinsdagen
3 september, 17 september, 1 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december, 7 januari, 21 januari, 4 februari, 11 februari

Zaterdagen

7 september, 21 september, 5 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 15 februari

Donderdagen
5 september, 19 september, 3 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 13 februari

Vrijdagen
6 september 20 september, 4 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 14 februari

De leslocatie

We geven de opleidingen en trainingen in  Ulvenhout (Breda) aan de Dorpstraat 88. De trainingslocatie van Bickers ligt in het centrum van het dorp. Het is een knusse, ruime trainingsruimte en biedt wandelgelegenheid in de (lunch) pauze.
De locatie bevindt zich een aantal minuten van de snelweg. Je kunt voor de deur gratis parkeren.

Trainingsruimte
Dorpstraat 88
De ontvangstruimte

Contactinformatie

Trainingscentrum Bickers, Dorpstraat 88, 4851 CN Ulvenhout (Breda).
www.bickersopleidingen.nl
contact@bickersopleidingen.nl
Tel. 06 28 67 61 53
KvK 51379309

 

Volg ons op social media